ENGLISH 请拨打+86 400 100 4766 搜索 导航
×

后处理系统

GM系列零气耗智能排水器
技术参数
型号 空压机流量 冷干机流量 吸干机流量 过滤器流量 工作压力 电源 工作温度 防护等级 入口尺寸 出口尺寸 外壳材料 外形尺寸mm
m3/min m3/min m3/min m3/min bar AC/V
GM45 45 93 30 450 0.8-16 110/220 1-60 IP65 2*G1/2'' G3/8'' 铝制防腐外壳 177 90 186
GM65 85 170 60 850 3*G1/2'' G3/8'' 202 90 186
GM150 150 300 80 1500 3*G1/2'' G1/2'' 284 90 186
GM350 350 700 10 3500 3*G1/2'' G1/2'' 379 90 186

*外形尺寸与重量以实际为准